Keşfedilmemiş İsimler: Duyulmamış, Nadir Bulunan Yeni Erkek Kız Bebek İsimleri (Değişik, Güzel İsimler)

60effbe886b24736989322d0.jpg

A Harfi İle Başlayan Keşfedilmemiş Erkek Bebek İsimleri


AcarGözü pek, yiğit, atılgan.


Acun


Dünya, evren, varlık.


Adal


Ün kazan, adın yayılsın anlamında kullanılıyor.


Akay


Ak ve ay kelimelerinin birleştiği isim. Beyaz ay, doldun ve parlak ay anlamına geliyor.


Alaz


Alev anlamına gelen Alaz ismi, aynı zamanda ağaçsız ve gölgesiz yer olarak da literatürde geçiyor.


Alphan


Yürekli hükümdar, cesur, yiğit.


Aral


Sıradağ, iki şeyin arası, ortası.


Aras


Kendisininmiş gibi sahip çıkılan anlamına geliyor. Aynı zamandaDoğu Anadolu’dan Hazar’a dökülen ırmağın ismidir.


Arel


Temiz, dürüst kimse.


Atlas


Yüzü parlak, sık donunan bir tür ipekli kumaş. Aynı zamanda Afrika ve Avrupa kıtalarını Amerika kıtasından ayıran okyanusun ismidir.


B Harfi İle Başlayan Keşfedilmemiş Erkek Bebek İsimleri


BarkınGezgin, yolcu, yolculuk eden.


BarlasSavaşçı, kahraman.


BartuVarlık, servet veya varılacak yer anlamına gelir. Aynı zamanda eski Türk kağanlarından birinin ismidir.


Barbarosİtalyanca kökenli olan Barbaros, Türkçe’de kızıl sakal anlamına gelir. Avrupalıların, zamanında Barbaros Hayrettin Paşa’ya taktığı isimdir.


BaturÇarpışmalarda, savaşlarda, gücü ve cesaretiyle üstünlük kazanan kişi.


BerkinKuvvetli, sağlam, güçlü.


BilgeBilgili. Derin ve iyi bilgi sahibi olan kimse.


BilginBilgili kişi, âlim anlamında kullanılır.


BoraArkasından yağmur getiren sert ve şiddetli fırtına.


BulutSu buharlarının yoğunlaşmasıyla oluşan ve gökyüzünde asılı duran yığınlar.


C – Ç Harfi ile BaşlayanKeşfedilmemiş Erkek Bebek İsimleriCanel​Dostluk eli, içtenlikle uzatılan el.


Cansın​Cansın, canımsın, sevgi dolu ve sevilmeye değersin anlamına geliyor.


Cihan​Dünya, kainat, evren.


Cihangir​Dünyayı zapt eden, dünyaya egemen olan kimse.


ÇağZaman, mevsim, dönem, yüzyıl, asır.


ÇağanBayram ve şenlik anlamına gelen Çağan ismi, aynı zamanda doğan kuşu için de kullanılır.


ÇağatayYavru at, tay anlamına gelen Çağatay, aynı zamanda Cengiz Han’ın oğlunun ismidir.


ÇağılBir akarsuyun yükseklerden köpürerek düştüğü yer, su sesi. Aynı zamanda çakıl anlamında da kullanılmaktadır.


D Harfi ile Başlayan Keşfedilmemiş Erkek İsimleri

DeğerBir şeyin önemini gösteren ölçüt, yüksek nitelik.


DehaZekâca çok üstün olan kişi, dahi.


DerinYüzeyi tabanından uzak olan, yoğun veya çok ilerlemiş anlamlarını taşıyor.


DestanHikâye, efsane.


DoğuGüneşin doğduğu yön.


Duygunİçli, duyarlı, duygulanabilen.


DünyaÜzerinde yaşadığımız yeryüzü.E – F Harfi ile Başlayan Keşfedilmemiş Erkek Bebek İsimleriEdisUlu, yüce, değerli, yüksek.


EdizDeğerli, ulu kimse.


EkinTahılların tarlada harman oluncaya kadarki ismi.


EnisArkadaş, dost.


EnderNadir bulunan, çok az.


EralpYiğit erkek.


ErkinÖzgür, istediği gibi davranan kişi.


ErtuğCesur, yiğit savaşçı.


EymenÇok talihli, hayırlı, daha uğurlu olan.


FezaUzay


FedaGözden çıkartma.


G Harfi ile Başlayan Keşfedilmemiş Erkek Bebek İsimleriGedizGölcük, su birikintisi. Ege’de bir akarsu ismi.


Giray


Kırım hanlarına ve han ailesinden olan prenslere verilen unvan.


GökalpTürkçe kökenli olan Gökalp ismi mavi gözlü yiğit demektir.


GökselGökyüzüyle ilgili olan.


GöktürkOrta Asya’da Bumin Kağan tarafından kurulmuş Türk devleti.


Görkemİhtişamlı, gösterişli, heybetli.


GururBenlik, kendini beğenme, övünme ve büyüklenme anlamlarında kullanılmaktadır.


GüvenKuşku ve korku duygusundan uzak.


H Harfi ile Başlayan Keşfedilmemiş Erkek Bebek İsimleriHanEski Türklerde kağana bağlı ikinci derece devlet başkanı.


HazarGüven, barış.


HazerBüyük su, deniz.


I – İ Harfi ile Başlayan Duyulmamış Bebek İsimleriİlgiYakınlık kurma, ilişki.


İnançBir düşünceye bağlılık, doğru, emin, iman.


İlterVatanını seven, koruyan.


K Harfi ile BaşlayanKeşfedilmemiş Erkek Bebek İsimleriKaranTDK’ya göre yapışkan, kokulu yaprağı olan, dikensiz bir bitki. Aynı zamanda sözünün eri, yiğit ve kahraman anlamlarında da kullanılıyor.


KayaBüyük, sert taş kütlesi.


KayraSaygın birinden gelen iyilik.


KorhanCanlı, ateşli, güçlü hükümdar.


KutayKutlu, uğurlu anlamına gelen Kutay ismi, aynı zamanda Borneo adasının doğusundaki bir sultanlığın ismidir.


KuzeySağını doğuya, solunu batıya veren kişinin tam karşısına düşen yön, güneyin karşıtı.


M – N Harfleri ile Başlayan Keşfedilmemiş Erkek Bebek İsimleriMaveraBir şeyin arkasında, gerisinde veya ötesinde bulunan.


MeriçKuş iskeleti veya karışık anlamlarında kullanılıyor.


MerihGüneş sistemini oluşturan 9 gezegenden biri.


MutluMutluluğa ermiş, mesut olan.


NoyanBaşkomutan ve bey anlamlarında kullanılmaktadır.


O – Ö Harfleri ile Başlayan Değişik Erkek İsimleriObenErkek deve.


OkayBaht, şans, talih.


OgünAnımsanan, belli bir günde doğan kimse.


OmaySeçkin, seçilmiş.


OytunKutsal, mübarek.


ÖzalpÖzünde yiğit olan kimse.


ÖzerDoğru, yiğit kimse.


ÖvünçÖvünmeye yol açan, övünülecek herhangi bir şey.


P – R Harfleri ile Başlayan Keşfedilmemiş Erkek Bebek İsimleriPamirTacikistan, Çin ve Sincan - Uygur Özerk Bölgesi arasında kalan sıra dağların ismi.


ParsYırtıcı bir hayvan.


PekerGözü pek, cesur, güçlü kimse.


PoyrazKuzeydoğudan esen soğuk rüzgar.


ReyanHer şeyin ilk zamanı, evveli, taze zamanı.


RüzgarYel, esinti.


S – Ş Harfleri ile Başlayan Değişik Erkek Bebek İsimleriSafaTemiz, berrak, saf, kedersiz.


SafirMavi renkli, değerli taş.


SarpDik, çıkılması ve gidilmesi zor.


SarperSarp ve er kelimelerinin bileşimi, zor erkek.


SaltukBağımsız, kendi başına var olan.


SaygınSaygı gören, gösterilen kişi.


SerterAcımasız, katı olan.


SertuğBaş tacı edilen kimse.


SezaYaraşır, bir şeye değer, uygun.


SufiTasavvuf inançlarını benimseyerek kendini Allah’a adamış olan.


SomayEksiksiz güzel, ay gibi kusursuz.


ŞarıkParlayan, parlak.


T Harfi ile Başlayan Duyulmamış İsimlerTamayDolunay, ayın bütün hali.


TahaKuran’da geçen bir isim olan Taha, kelime anlamıyla tavandaki küçük pencere olarak açıklanıyor.


TalhaZamk ağacı.


Tarkanİslamdan önce Türklerin kullandığı vezir, bey gibi unvan, saygın kişi.


ToprakYer kabuğunun canlılara yaşama ortamı sunan yüzey kısmı.


TuğraOsmanlı imparatorlarının imza yerine kullandığı mühür.


TunçBakır, çinko ve kalay karışımından oluşan, pirinç benzeri koyu kızıl alaşım.


U – Ü Harfleri ile Başlayan Keşfedilmemiş Erkek Bebek İsimleriUluYüce, erdemleri bakımından çok yüksek.


UluçSelçuklular döneminde Türk beylerine verilen unvan.


UmurDeneyim, görgü, bilgi.


UrasTalih,şans.


UzayBütün gezegenlerin içinde bulunduğu sonsuz boşluk.

V Harfi ile Başlayan Keşfedilmemiş Erkek Bebek İsimleriVahaÇöl ortasında yeşil, sulak yer.


VefaSözünde durma, dostluğu sürdürme, sevgi bağlılığı.


VolgaAvrupa’nın en uzun nehri.


Y Harfi ile Başlayan Farklı Erkek Bebek İsimleriYankıSes yansıması.


YakutKırmızı, değerli taş.


YektaTek, yalnız, eşsiz, benzersiz.


YüceBüyük, yüksek, ulu.


Z Harfi ile Başlayan Duyulmamış Erkek Bebek İsimleriZadeOğul, evlat.


ZerenUyanık, zeki, akıllı.


ZorluTuttuğunu koparan, güçlü.
 
Üst Alt