Ö ile Başlayan Kız Bebek İsimleri 2022: Ö Harfi ile Başlayan Kız İsimleri ve Anlamları Nelerdir?

612755cc86b2453b886a929b.jpg

Dünyanın en güzel duygularından birisi olan anne ve baba olmak beraberinde pek çok telaşı da getiriyor. Anne ve baba adayları cinsiyet öğrendikten sonra bebeklerine hayat boyu taşıyacakları isim vermede kararsız kalabiliyor. Ancak kız bebekleri için anlamları birbirinden güzel isimler bulUnuyor.

A'dan Z'ye Kız Bebek İsimleri ve Anlamları
Ö Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları


Öbek:
Tomurcuk, aynı türden şeylerin oluşturduğu yığın küme

Ödül: Armağan

Öfke: ötüşen, şen, şakrak.

Öget: İyi, uygun, güzel

Öğe: Öke

Öğet: İyi, uygun, güzel

Öğün: Güzelliğinle, herşeyinle, övün, kendini öv

Öğüt: Tavsiye

Ökmen: Akıllı zeki, bilgili.

Ömrüm: Ömür anlamı taşıyan, ömrün sahibi

Ömür: Yaşama süresi, hayat

Ömürlü: Uzun yaşayan, uzun ömürlü.

Önay: Ay’ın ilk günlerindeki hali, hilal

Önem: Mühim olan, gerekli olan.

Öney: Önde giden, ileri giden, önde olan

Öngül: (ilk çocuk için) ilk gül, önde gelen gül, önde gelen

Öniz: (ilk çocuk için) ilk iz, önceki iz

Önnur: İlk çocuğa verilen bir ad.

Ören: Eski yapı ya da kent kalıntısı

Örengül: Örende yetişen bir tür gül, ak gül, yaban gülü

Örfiye: Gelenek ve görenekle ilgili örfle ilgili.

Örge: Süs, motif

Örgen: Urgan, ince hat, ip.

Örgün: Türlü ve düzenli parçalardan oluşan

Örnek: Benzeri yapılacak olan, benzetilmek istenen şey. model. 2. Bir bütünün niteliğini anlatmak için bütünden ayrılarak verilen küçük parça. göstermelik, numune. 3. Bir şeyin benzeri tıpkısı, misal. 4. En iyi biçimde olan.

Örün: Gökyüzünün açık, aydınlık durumu.

Öşme: Kaynak, suyun topraktan çıktığı yer.

Ötleğen: Sığırcığa benzeyen ötücü bir kuş.

Övgü: Övme, övmek için söylenen söz

Övgül: Övgüye değer, övülmeye değer, övülesi

Övgüm: övmeye değer gördüğüm.

Övgün: Övülmüş, övülen kişi

Övgünç: Bkz. Öğünç, övünç

Övünç: Övünmeye yol açan ya da hak kazandıran şey, kıvanç, sevinç

Öykü: Hikaye/ Masal

Öz: 1. Bir kimsenin benliği, manevi varlığı. 2. Bir şeyin temel ögesi. 3.

Özaltan: Özü kızıl sabah vakti, öz al renkli tan

Özaltın: Özü altın, altın gibi içsel varlığı olan; halis altın

Özant: Yeminine bağlı kimse.

Özaydın: Özü aydınlık, içsel varlığı pırıl pırıl

Özaytan: Özden Ay gibi doğan tan

Özbal: Hiçbir katkısı olmayan bal, gerçek bal, katkısız bal, bal özü

Özbaşak: Başak gibi güzel olan.

Özben: Bireyin kendi varlığı, gerçek ben anlamında

Özbil: Özünü bil; ayrıntıyı değil öz” olanı bil, özü bil

Özbilek: Özünü bilen, öz bilgili

Özcanan: Değer verilen sevgili.

Özde: Kişinin kendi içinde, özünde, canda olan

Özdel: Hediye, armağan.

Özden: Kişinin kendi içinden, özünden, candan olan

Özder: Kısa, öz şeyler

Özderen: Öz derleyen

Özdeş: Birbirine benzeyen, eşit nitelikli, özce eş

Özen: Büyük hassasiyet göstermek

Özenay: Ay gibi çok güzel

Özengül: Özenerek yetiştirilmiş gül özen gülü, istek gülü

Özenir: Bir şeye özenen bir şeyi titizlikle, özenle yapan, özenen

Özenli: Kendisine özen gösteren kimse.

Özenmiş: Özenerek yaratmış

Özer: Yiğit, doğru kimse.

Özey: Aydın kişilik

Özge: Başka, özel. El, yabancı.

Özgecan: Cana can katan

Özgen: Başına buyruk, rahat

Özgönül: Özden ve gönülden

Özgü: Özellikle birine ya da bir şeye ait, mahsus olan

Özgül: Gerçek gül, benim gülüm anlamında

Özgülay: Özelliği, özgülüğü olan ay; özü, kendisi güle benzeyen ay

Özgülüm: Benim kendi gülüm

Özgün: 1. Nitelikleri bakımından benzerlerinden ayrı ve üstün olan. 2. Yalnız kendine özgü bir nitelik taşıyan.

Özgünel: Benzeri olmayan el, çok güzel el, eli çok güzel olan kimse

Özgüneş: Sıcak kanlı olan.

Özgüney: Kendisine has nitelikleri olan güzel.

Özgür: Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya, koşula bağlı olmayan, başına buyruk, hür

Özil: Özü yabancı olmayan, kendi ilimiz

Özipek: Özü ipekten

Öziş: Gerçektem eş olan kimse.

Özkut: Özünde kutsallığı barındıran.

Özlem: Hasret, bir şeye karşı veya bir kişiye duyulan kavuşma isteği

Özlen: Hasret çekilen, özlenen

Özlenen: Özlem duyulan, kavuşma isteği uyandıran görme isteği uyandıran, hasreti çekilen

Özler: Kavuşma isteği çeken

Özleyiş: Özlem duygusu, hasret çekme.

Öznil: Nil nehri gibi verimli.

Öznur: Gerçek ışık, ışığı özlü olan

Özperi: Peri kadar güzel

Özpetek: Gerçek petek

Özpınar: Gerçek pınar, gerçek kaynak

Özsel: Öze bağlı, özle ilgili

Özselen: Öz ses, öz bilgi, gerçek bolluk

Özsev: İçten gelen sevgi

Özsevi: İçtenlikle seven.

Özsu: Besleyici su, bitkilerin dokularında bulunan su

Özşah: Güçlü kişilik

Özten: Güzel tenli

Öztün: Sağlam, sağlıklı kişiliği olan

Özüm: Kardeş gibi görülüp, sevilen

Özün: Hakkıyla kazanılmış ün

Özveri: Kendinden bir şeyler verme işi, bir amaç uğruna kendi yararından vazgeçmeKız İsimleri 2022: En Güzel Keşfedilmemiş, Duyulmamış, Anlamı Güzel Kız Bebek İsimleri ve Anlamları
Bebek İsimleri 2022: Keşfedilmemiş, Nadir Bulunan, Duyulmamış Değişik Kız-Erkek Unisex İsimler Sözlüğü ve Anlamları
Keşfedilmemiş İsimler: Duyulmamış, Nadir Bulunan Yeni Erkek Kız Bebek İsimleri (Değişik, Güzel İsimler)
 
Üst Alt