S ile Başlayan Kız Bebek İsimleri 2022: S Harfi ile Başlayan Kız İsimleri ve Anlamları Nelerdir?

612768ba86b2453b886a940e.jpg

Aileye yeni katılacak bireyleri konusunda anne ve baba adayları isim konusunda heyecanlı oluyor. Çocuklarına hayat boyu taşıyacakları ismi verirken anne ve baba adayları isimlerin anlamlarına dikkat ediyor. Ebeveynler çocuklarına keşfedilmemiş, modern, popüler ve nadir bulunan isimleri vermek istiyor.

A'dan Z'ye Kız Bebek İsimleri ve Anlamları
S Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları


Saadet:
Mutluluk, sevinçli olma

Saba: Hafif bir rüzgar

Sabacan: Tatlı dost

Sabagül: Şirin güzel.

Sabah: Güneşin doğması ile başlayan zaman bölümü

Sabahat: Güzellik, yüz güzelliği

Sabahat / Sebahat: Güzellik

Sabahnur: Sabah ışığı, günü aydınlatan

Sabanaz: Sevimli, nazlı.

Sabanur: Işık saçan.

Sabıka: Parlak, ışıklı.

Sabır: Acı, yoksulluk, haksızlık gibi üzücü durumlar karşısında ses çıkarmadan onların geçmesini bekleme erdemi. 2. olacak veya gelecek bir şeyi telaş göstermeden bekleme.

Sabiha: Güzel şirin, hoş

Sabire: Sabreden, sabırlı

Sabite: Yerinde duran, kımıldamayan

Sabiye: Ergin olmamış kız çocuğu.

Sabrınisa: Sabırlı kadınlar.

Sabrinnisa: Kadınların sabırlısı.

Sabriye: Sabırlı, sabırla ilgili

Sacide: Secdeye varan, yere yüz süren

Saçı: Gelinin başına saçılan çiçek, şeker, arpa; para gibi şeyler. 2. Düğün armağanı.

Sada: Ses, yankı

Sadakat: İçten bağlılık, sağlam güçlü dostluk, doğruluk.

Sadaret: Başta bulunma, öne geçme, liderlik.

Sadberk: Yüz yapraklı katmerli bir gül çeşidi

Sade: Yalın, gösterişsiz, şekersiz

Sadecan: Kendi halinde içten, iyi ve temiz dost.

Sadedil: Temiz yürekli.

Sadegül: Temizliği, dürüstlüğü ve güzelliğiyle bilinen.

Sadem: Durum, safım, yalınım

Sadet: Yakınlık. 2. Niyet, fikir, 3. Asıl konu üzerinde konuşulacak şey, konuya dönmek.

Sadhezar: 1. Yüz bin. 2. Çok fazla.

Sadıka: Sadık kimse

Sadice: Mutlulukla ilgili.

Sadik: Sadık, gerçek dost. 2. Doğru sözlü.

Sadiye: Uğurlu, mutlulukla ilgili

Sadme: Çarpma, vurma, 2. Sarsıntı. 3. Hiç beklenmedik bir anda başa gelen bela

Sadriye: Göğüsle ilgili, göğüse ait.

Safder: Düşman saflarını yarıp bozan.

Safderun: İçi temiz ve saf olan.

Safdil: İçi temiz, kötülük nedir bilmeyen.

Safıgül: Gül gibi, katıksız, saf, duru, temiz.

Safican: Temiz, içten dost.

Safigül: Güzel ve temiz insan.

Safiha: Yassı ve düz olan yüz.

Safinaz: Nazlı, çok naz yapan

Safinur: Çok aydınlık, temiz kimse.

Safir: Mavi renkli, değerli bir taş.

Safire: 1. İnce, güzel ses. 2. Islık.

Safiye: Katıksız, katışıksız saf

Safiyet: Saflık, temizlik, dürüstlük.

Sahabet: Sahip çıkma, benimseme. 2. Koruma arka çıkma.

Sahara/Sahra: Çöl

Sahavet: El açıklığı cömertlik.

Sahba: Şarap.

Sahiba: Bir şeyi elde etmiş olan

Sahibe: Sahip olan

Sahil: Deniz ve göl kıyısı

Sahire: 1. Geceleri uyumayan, uykusuz. 2. Büyücü, büyüleyici güzel.

Sahra: Kır, ova, çöl

Sahranur: Çöl ışığı

Sahre: Kaya, kütle.

Sahure: Sahur vakti doğan kız çocuklarına verilen bir ad.

Saibe: 1. Yanlışlık yapmayan, yanlışsız, doğru. 2. Amaca, hedefe uygun. 3.

Saide: Mutlu, uğurlu

Saika: Yıldırım. 2. Sebep.

Saime: Oruçlu, niyetli

Saire: Seyreden, hareket eden, yürüyen.

Sakıye: İçki dağıtan kadın.

Saki: Kadehlere içki dolduran, dağıtan.

Sakibe: Su veren, su dağıtan.

Sakine: Durgun, hareket etmeyen, kımıldamayan, kimseyi rahatsız etmeyen

Salıkbike: Tavsiye edilen, beğenilen kadın.

Salınbike: Salınan, nazlanan kadın.

Saliha: Yararlı, iyi, elverişli

Salime: Sağlıklı, sağlam, esen. 2. Eksiksiz. 3. Korkusuz, kendinden emin.

Salise: Saniyeden daha küçük zaman birimi

Saliye: Yeni yılın gelişini kutlamak amacıyla Muharrem ayında yazılıp sunulan kaside.

Salkım: Üzüm gibi, bir sap üzerinde bir arada bulunan

Saltanat: Sultanlık, hükümdarlık.

Samahat: “Semahat” isminin bir başka söyleniş biçimi.

Samia: İşitme yetisi

Samiha: Cömert, eli açık.

Samime: Bir şeyin içi, özü, merkezi, temeli, kökü.

Samine: Sekizinci

Samire: Meyve veren, meyveli

Samiye: Duyan, işiten, yüce, ulu, yüksek

Samru: Yüksek yer, tepe, üst

Samur: Değerli kürkü olan bir hayvan türü

Samyeli: Güneyden esen sıcak rüzgar

Sanal: Sanlı ol, ünlen

Sanavber: Çamfıstığı ağacı, 2. Sevgilinin boyu posu.

Sanem: Çok güzel kadın, put

Sanemnur: Put gibi güzel ve parlak kadın.

Sanevber: 1. Çam fıstığı ağacı veya kozalağı. 2. Sevgilinin boyu posu.

Sania: İş, meşgale.

Saniha: Düşünmeden, kendiliğinden, doğan düşünce, fikir.

Saniye: Sivil rütbelerden ikincisi. 2. Dakikanın altmışta biri. 3. Fizik ve mekanikte zaman birimi.

Sannur: Nurlu, ışıklı, güzel olmasıyla tanınan.

Sara: Halis, saf, katkısız

Saray: Hükümdarların oturduğu büyük yapı

Sare: Saf, temiz, kalabalık, topluluk

Sarfiye: Giderle yapılan, masrafla ilgili.

Sargın: Albenili, çekici, büyüleyici, sevimli, güzel

Sarhatı: Hatıra, anı.

Sarıcan: Sarışın dost.

Sarıçiçek: Sarı renkli çiçek.

Sarıgül: Sarışın, gül sarısı renkte.

Sarıgüzel: Sarışın güzel.

Sarıkız: Sarışın kız.

Sarmal: Helis biçiminde olan, helozoni.

Sarmaşık: Koyu yeşil renkte, değişik biçimde yaprakları olan, sap ve dallarından çıkan küçük ek köklerle dik, düz yerlere yapışarak tırmanan, bir bitki türü .

Satı: Yaşamı uzun sürmesi için doğumundan önce erenlere adanan çocuk. 2. Satmak işi, satış.

Satıa: Yükselen, yükselip ortaya çıkan.

Satıgül: Satılan gül.

Satıhanım: Kendisini adamış hanım.

Satir: Örten, kapatan.

Satiye: Mütevazi, sadık

Satu: Uzun ömürlü olması için doğumundan önce ermişlere adanan çocuk. –

Savlet: Hücum etme, saldırma.

Savniye: Koruma, gözetme ile ilgili.

Sayar: Saygılı, hürmet eden.

Saye: Koruma, yardım, sahip çıkma

Sayede: Bu yoldan, böylelikle.

Sayfiye: Yazlık, yazlık ev.

Saygın: Sayılan, sevilen

Saygül: Sayılasın ve gül gibi güzel olasın

Sayıl: Her zaman saygı gör

Sayide: Ezilmiş, yıpranmış, eskimiş.

Saynur: Saygınlığıyla ışık saçan.

Sayra: Cennette akan suyun çıkardığı ses, cıvıldaşan, ötüşen

Sayran: Öten, cıvıldayan, şakıyan.

Seba: Yedi.

Sebahat: Güzellik

Sebahet: Suda yüzme.

Sebiha: güzel, şirin, çekici

Sebile: Allah yolunda olan kadın, hayırlı kadın, cömert, iyiliksever

Sebir: Sabır, tahammüL.

Sebla: Uzun kirpikli, kirpikli göz

Seblâ: Uzun kirpikli göz.

Sebnem (Şebnem): Havada buhar durumundayken gecenin serinliğiyle yerde ya da bitkilerin üzerinde toplanan su damlacıkları, çiğ

Sebu: Testi. 2. Şarap kabı.

Secem: Yağan ilk yağmur

Seçgül: Seçkin, seçilmiş güzel.

Seçik: Seçilmiş, seçkin.

Seçil: Öne çık!, Üstün ol!, tercihleri kazan

Seçilay: Seçil ve Ay gibi güzel ol

Seçilcan: Üstün dost

Seçilgül: Güzelliğiyle üstünlük sağlayan.

Seçilnaz: Naz yapmasıyla kendine üstünlük sağlayan.

Seçilnur: çevresindekileri ferahlatmakla beğeni kazanan.

Seçilsay: Saygınlığıyla beğeni toplayan.

Seçilsoy: Üstün nitelikli bir soydan gelen.

Seçilsu: Temizliği ve saflığıyla herkesin beğenisini kazanan.

Seçilşan: Üstünlüğüyle şan şöhret sahibi olan.

Seçiltan: Tan vakti gibi güzelliğiyle beğeni kazanan.

Seçilyar: Beğenilen, üstün tutulan sevgili

Seçki: Beğenilmiş, seçilmiş. 2. Şairlerin, yazarların bestecilerin eserlerinden alınmış, seçme parçalardan oluşan eser, güldeste.

Seçkin: Benzerler arasında nitelikleriyle göze çarpan, elit

Seda: Ses yansıması, yankı

Sedacan: Can dost.

Sedacık: Sevimli sesler çıkartan.

Sedagül: Kıpır kıpır güzel

Sedanaz: Nazlı güzel.

Sedanur: Sesiyle ışık saçan.

Sedasu: Çağlayarak akan su

Sedef: Bazı deniz kabuklularının iç yüzünü kaplayan parlak madde

Seden: Uyanık, dikkatli, gözü açık

Segah: Türk sanat müziğinde bir makam

Sehavet: Cömertlik, el açıklığı.

Seher: Şafak vakti

Sehercan: Güzel dost.

Sehergül: Tan vakti açan gül.

Sehergün: Günün ilk ışıkları.

Sehernaz: İlk göz ağrısı.

Sehernur: Işık saçan.

Sehersoy: Güzel bir soydan gelen.

Sehertan: Tan ağartısı.

Sehhar: Büyücü. 2. Büyüleyici, büyülü gibi.

Sehhare: Çok güzel, büyüleyici kadın.

Sehker: Duygu, his.

Sehle: 1. Yumuşak. 2. Kolay. 3. Taze, körpe

Sekine: Gönül rahatlığı, kafa dinçliği, inanç. 2. Rahatlık, dinlenme. 3. Ağırbaşlılık. 4. Güvenç, güvenme.

Sel: Taşkın su

Selamet: 1. Esenlik. 2.Her türlü korku, tasa ve tehlikeden uzak, güvenlik içinde

Selay: Sellerin çok olduğu ay

Selbi: Bir kilim motifi adı

Selbin: Bir suyla yıkanmış temiz, berrak.

Selcan: Coşkulu, hareketli, taşkın hareketli.

Selda: Bir söğüt cinsi/ Sel, taşkın, su

Seldacan: Yürekten dost.

Seldagül: Gül kadar güzel.

Seldağ: Dağlardan akan sel, dağ seli

Selden: Selden gelen

Selen: Müjde

Selenay: Ayın müjde ile doğuşu

Selenge / Selenga: Türklerin ana vatanında akan önemli iki nehirden biri. (Yenisey ve Selenga)

Selgün: Selin oluştuğu gün, sel günü

Selışıl: Sel gibi akan parıltı, selin ışılı

Selışın: Sel gibi akan ışın

Seliha: Bozulmuş, soyulmuş şey.

Selika: Güzel konuşma ve yazma yeteneği.

Selile: İlk doğan kız çocuğu

Selime: Eksiği, kusuru olmayan doğru kişi

Selin: Övünç / Coşkun akan su

Selinay: Ay gibi parlak ve gür akan su

Selinti: Ufak sel

Selis: Bağlı, boyun eğmiş / Akıcı / kolay, yumuşak

Selma: Barış içinde, huzur, erinç

Selmin: Sermin / barış yanlısı

Selnur: Yüreğindeki ışığı büyük bir coşkuyla saçan.

Selva: 1. Bıldırcın eti. 2. Tih Çölünde bulundukları sürece İsrailoğullarına Allah tarafından kudret helvasıyla birlikte, karınlarını duyurmaları için gönderildiğine inanılan kuş.

Selver: Önder

Selvet: Gönül rahatlığı.

Selvi: Yaz kış yeşil kalan ince uzun birağaç

Selvican: Selvi + Can isimlerinin birleşiminden oluşur.

Selvihan: Boylu poslu endamlı

Selvinaz: Selvi gibi nazlı; nazlı salınan

Sema: Gökyüzü

Semacan: Gökyüzü gibi temiz ve sessiz dost.

Semagül: Gökyüzü gibi yüksek. 2. Bir gül gibi güzelliğe sahip olan.

Semahan: Sema yapan. 2. Gökyüzü hükümdarı.

Semahat: Cömertlik, el açıklığı

Semanur: Nurlu gökyüzü.

Semen: Semizlik / yasemin çiçeği / sperma

Semiha: Cömert gönüllü, eli bol

Semin: Değerli, pahalı, semizlik

Semina: Hz. Adem’in 2. kızının adı. Hurma ağacını ilk diken kız

Semine: Değerli, pahalı. 2. Semizlik.

Semira: Gökteki yıldızların parlaklığı

Semiramis: 1. Mitolojide güvercinlerin hayatını kurtardığı kız çocuğunun adı. 2. Doğu mitolojisinde adı geçen, dünyanın yedi harikasından biri olan Babil’in Asma Bahçelerini kurduran Asur kraliçesi.

Semire: Meyveli, meyve veren.

Semiye: Adaş, adları aynı olan.

Sempatik: Cana yakın sıcak kanlı, sevimli. 2. Çok hoş, hoşa giden.

Semra: Esmer

Sena: Övgü / şimşek pırıltısı

Senahan: Öven, övücü

Senal: Allı güzel.

Senar: Seven, aşık, yar

Senay: Ay gibisin sen anlamında

Senbul: Sen ara ve bul

Sene: Yıl

Senem: Kars dolaylarında kadın ve erkeklerin karşılıklı olarak oynadıkları bir halk dansı, Arapça'da put

Senem / Sanem: Put, anıt / Güzel kadın

Sengül: Hep gül hep gülen ol, sen gülsün, gül gibi güzelsin

Sengün: “Sen gündüz gibi aydınlık, güneş kadar parlaksın” anlamında kullan

Seniha: Süs; inciler

Seniye: Yüksek, yüce.

Sennur: Güzel ve aydınlık

Sera: Saray / toprak

Seran: Işıklı, parlak

Serap: Güzel kadın / çöldeki göz yanılması

Seray: En güzel ay; baştacı edilen

Serazat: Serbest, hür, başıboş. 2. Rahat, derdi olmayan, huzurlu.

Serdil: Kalp, yürek.

Sereda: Naz yapmakta önde giden.

Serefraz: Başını yükselten, yükselen, benzerlerinden üstün durumda olan.

Serela: Göz güzelliğinde üstüne olmayan.

Seren: Gemi direği

Serenay: Uzun boylu güzel manasındadır. Seren ve ay kelimelerinden birleşik isim. Seren, Yelkenli gemilerde direkler üzerinde yelken açmak ve işaret kaldırmak için kullanılan yatay olarak bağlanmış, uçları ince gönderdir. Ay, Dünya’nın tek doğal uydusu olan gök cismi Ay, yılın on iki bölümünden her biri Ay, Antik Mısır firavunu

Serencan: İnce, zarif dost.

Serendaz: Çekinmeyen, korkmayan, fedakar, özverili.

Serengül: Uzun boylu güzel.

Serfiraz: Başeğme, söz dinleme.

Sergin: Serilmiş olan, yatan, raf, yorgun gibi manaları vardır.

Sergül: Önde gelen gül.

Sergün: Güzellerin önde geleni.

Serhatı: Hatıra, anı.

Serim: Hoş görülü, sabırlı.

Serin: Ilıkla soğuk arası

Seringül: Hoşgörülü, sabırlı güzel.

Seriye: Hz. Peygamber’ in bulunmadığı küçük askeri birliklere verilen addır.

Serma: Kış soğuğu

Sermelek: Melek kadar güzel ve iyi olanların önde geleni.

Sermin: Güzel / Kibar

Sernaz: Nazlı.

Sernerm: Uysal, yumuşak başlı

Sernevaz: Baş okşayan, sevecen.

Sernigün: Baş aşağı, tersine dönmüş.

Sernur: Başı ışıklı, aydınlık kişi.

Serpil: Geliş, güzelleş manasında bir emir kipi

Serpin: Sert yelle savrulan yağmur, dolu

Serpuş: Başlık, başa giyilen şey.

Serra: Bolluk, bereket, genişlik, kolaylık

Sertab / Sertap: Ser +Tab Pırıltılı baş, ışıltıların başı

Sertap: İnatçı

Sertap (Sertab): İnatçı

Serva: Masal, söz

Server: Egemenlik, üstünlük.

Servi: Kış yaz yaprağını dökmeyen, ince uzun bir ağaç / Selbi, Selvi; uzun boylu ve güzel kadın

Servican: Uzun boylu arkadaş.

Servigül: Uzun boylu, zarif, gül güzelliğinde kız.

Servigüzar: Becerikli, zarif kız.

Servinaz: Uzun boylu, nazlı sevgili.

Servinisa: Zarif kadınlar.

Servinur: Işık saçan.

Servisu: Zarif ve su kadar da temiz ve berrak.

Servişan: Zarifliğiyle tanınan, zerafet sahibi.

Servitan: Zarif, uzun boylu ve bir tan vakti kadar güzel.

Serviyar: Uzun boylu, zarif sevgili.

Serza: Doğurgan.

Serzemin: Yeryüzü.

Sesil: Sapsız, direkt gövdesinden bir yere bağlı olan

Setenay: Çerkez dilinde bir anlamı ’’gözümün nuru’’ dur. Bir diğer anlamı da ’’yaban dağ gülü’’ dür

Seval: Beğenilen, dayanılmaz

Sevan: Sev ve unutma.

Sevay: Ay gibi sevilen.

Sevcan: Sevilen can, güzel can

Sevda: Aşk, sevgi

Sevdacan: Tutkulu dost.

Sevdagül: Aşık olunacak kadar güzel ve zarif kişi.

Sevdakar: Sevdalı.

Sevdakâr: Sevdalı, âşık.

Sevdanaz: Nazına aşık olunan.

Sevdanur: Işık saçan.

Sevde: Siyah, esmer, esmer güzeli

Sevdeğer: Sev, o senin sevgine değer

Sevdem: Sevginin son hali

Sevdenur: Siyah, kara, büyüklük sahibi, ışık

Sevdil: Dili güzel olan.

Sevdiye: Sevesin diye

Sevecan: Can, seni seven can

Sevecen: Acıyarak ve koruyarak sevme, şefkatli, müşfik.

Seven: Sevmiş olan, sevdaya tutulmuş, sevgi duyan

Sevenay: Çok seven

Sevencan: Sevdaya tutulmuş olan can

Sevencik: Çok sevimli.

Sevendil: Konuşma güzelliği.

Sevengül: Sevdaya tutulmuş olan gül

Sevengün: Sevdaya tutulmuş olan Güneş

Sevengüz: Sonbahar güzelliği.

Sevennaz: Nazlı güzel.

Sevennur: Aydınlatıcı güzel.

Seventan: Tanvakti güzelliği.

Sever: Her şeyin olumlu yanını gören.

Severcan: Yürekten seven kimse.

Sevgel: Beğeniyle, sevgiyle gelen.

Sevgen: Sevgi dolu, sevecen, sevmeye yatkın

Sevgi: Aşk, sevme duygusu

Sevgican: Candan dost.

Sevgihan: Sevilen hükümdar.

Sevgili: Sevgi ve bağlılık duyulan. 2. Sevilen, aşık olunan kimse, dost, yar.

Sevgim: Benim olan sevgi, aşkım

Sevgin: Seven, sevgiye düşkün

Sevginaz: Nazlı sevgili.

Sevginur: Işık saçan sevgili.

Sevgisel: Coşkulu sevgi.

Sevgisun: Sevgisini gizlemeyen.

Sevgişan: Duyduğu sevgiyle ünlenmiş olan.

Sevgitan: Duygusal, romantik

Sevgiyar: Sevilen, sevgili.

Sevgül: Sevginin gülüsün

Sevgün: Sevilen günsün

Sevi: Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu

Sevican: İçten seven.

Sevigül: Sevilen güzel.

Sevil: Sevilen bir kişi ol

Sevilay: Ay gibi her zaman sevil

Sevilcan: Çok sevilen kişi.

Sevilen: Gözde olan.

Sevilnaz: Nazıyla kendini sevdiren.

Sevilnur: İnsanları aydınlatmasıyla kendini sevdiren

Sevilsen: “Sevil, beğenil” anlamında kullanılan bir ad.

Sevilsu: Temizliği ve saflığıyla kendini sevdiren.

Sevilsun: Gördüğü ilgiye, sevgiye aynı şekilde karşılık veren.

Sevilşan: İçtenliği ve sevecenliğiyle tanınan, sevilen.

Sevilşen: Şen şakrak olmasıyla kendini sevdiren.

Seviltan: Tan vaktinin romantizmiyle kendini sevdiren.

Sevilyar: Güzelliğiyle kendini sevdiren.

Sevim: Sevimli, sempatik

Sevimgül: Güzel sevgisi.

Sevin: Sevinmekle ilgili.

Sevinay: “Güzeli sevin” anlamında kullanılan bir ad.

Sevinaz: Sevilen nazlı.

Sevinç: İstenilen şeyin olmasıyla duyulan coşku

Sevindal: Dal gibi olduğun için sevinesin

Sevingül: Sevinmek ve gülmekten buyruk hem sevin hem gül

Sevinur: Sevgi ışığı saçan.

Seviye: Birlik, beraberlik. 2. Düzlük, doğruluk.

Sevkal: Sev ve kal, sev ve sevdiğin yerde kal

Sevnaz: Sev ve naz et.

Sevnur: Hayranlık duyuran.

Sevra: Güzel görünüşlü

Sevsay: Sev ve say

Sevsen: Keşke sevmiş olsan

Sevsevil: Sev ve sevil, hem sev hem de sevil

Sevşan: Şöhretiyle sevilen.

Sevtan: Güzelliğiyle sevilen

Sevtap: Aşırı, tapacak kadar sevgi duyan

Seyfiye: 1. Kılıçla ilgili, askerliğe ait. 2. Kılıç biçiminde. 3. Asker züm

Seyhan: Irmaklar

Seylak: Kum gibi çok

Seylan: Sel, akma, akış

Seylap: Sel, su baskını, sel suyu.

Seylâp: Sel, sel suyu, taşkın.

Seyna: Ağaç adı

Seyra: Güzel tesadüf, karşılaşma

Seyran: Gezinme. 2. Bakıp seyretme.

Seyyal: Akışkan, sıvı, yerinde duramayan

Seyyale: Akan şey, sıvı. 2. Akıntı.

Seyyare: Gezegen.

Seyyibe: Dul kadın

Seyyide: Saygıdeğer kadın.

Seza: Uygun, yaraşır, değer.

Sezan: Sezgili / Sez ve An kelimelerinin birleşimi ile oluşur

Sezay: Sez ve Ay / Güzeli sez tanı manasında

Sezek: Sezebilen, sezen, duyumsayan

Sezel: Sezgili kimse. – bk. Sezal

Sezen: Hisseden, sezgili

Sezer: Açık bir kanıt olmaksızın, olmuş ya da olacak bir şeyi duyumsar

Sezgen: Sezen, sezgisi olan, sezme yeteneği olan

Sezgi: Aklın yardımı olmadan, gerçeğin doğrudan doğruya

Sezginay: Sezme yeteneği olan Ay

Sezil: Sezilen, hissedilen kişi

Sezin: Sezinleme işi, sezme

Seziş: Sezme yolu, sezme biçimi, sezme

Sezmen: Sezen kimse

Sıcak: Sıcakkanlı, cana yakın

Sıddıka: 1. Çok doğru, yalan söylemeyen. 2. Hz. Ayşe’nin lakabı. 3. Hz. Merye

Sıdıka: Çok içten ve doğru kimse

Sıdkıye: İçi, yüreği temiz, doğru kimse.

Sıla: 1. Kavuşma hasreti, bir süre ayrı kaldığı bir yere veya yakınlarına kavuşma. 2. Gurbetteki bir kimse için doğup büyüdüğü ve özlediği yer

Sılay: Ay özlemi

Sımah: Kulak. 2. Kulak deliği.

Sırga: Küpe.

Sırma: Altın yaldızlı, ya da yaldızsızince gümüş tel

Sırmahan: Sarı ve güzel saçlı güzel.

Sırriye: Sır saklamasını bilen kimse.

Sıtkıye: Sıdkıye

Sıylıkız: Sevimli, hoş kız.

Sibe: Yarın.

Sibel: Bulutla yer arasında yere düşmeyen yağmur damlası / Buğday başağı / Eski Türklerde bir tanrıça ismi

Sidal: Ağaç dalının gölgesi.

Sidelya: Cennet bahçesindeki bir çiçek ismi.

Sidre: 1. Cennetteki son ağaç. 2. İnsanoğlunun bilim ve sanatta ulaşabileceği son nokta. 3. Arabistan kirazı 4. Ağaca teşbih edilen, yedinci kat gökte bir makam ismi.

Sili: 1. Temiz, pak.2. İffetli, erdemli.

Sim: Parlak ve beyaz

Sima: Yüz, çehre, beniz / Kişi, kimse, insan

Simay: Gümüş ay / Yüzü güneş gibi aydınlık, parlak

Simayişems: Yüzü güneş gibi aydınlık olan.

Simber: Göğsü gümüş gibi olan.

Simce: Gümüş gibi parlak beyaz.

Simden: Gümüş gibi parınldayan.

Simge: Alamet, sembol, birşeyi anlatan im, imge

Simhan: Gümüş gibi parlak olan.

Simin: Gümüş gibi parlayan ışıltı

Simirna: İzmir'in eski adı, Amazon savaşçılarının kraliçesinin adı

Simla: Gökteki parlak yıldız / Karlarla kaplı / Hindistan’ ın kuzeyindeki bir şehir ismi

Simre: Yıldız yansıması

Simten: Teni gümüş gibi parlak, güzel.

Simüzer: Altın ve gümüş gibi parlak ve değerli olan.

Sincan: Kırmızı renkte çiçekleri olan, çok yıllık ıtırlı bir bitki.

Sine: Yürek, kalp, gönül

Sinem: Benim tenim, benim vücudum, göğsüm

Sinemis: Gözümde anlamına gelir

Sirap: Taze, körpe, genç.

Siren: Üst tarafı kız, alt tarafı balık olduğuna inanılan deniz kızı.

Sitare: Yıldız

Sitem: İnsanın gücüne gidecek söz, davranış. 2. Haksızlık, eziyet 3. Bir kimseye üzüldüğünü, kırıldığını öfkelenmeden

Sitti: Hanım, kadın.

Siva: Başka, ayrı, özge…

Sofiyane: Kendini Tanrı’ya adamış olan.

Solin: Çiçekli çayır.

Solmaz: Güzelliğini, tazeliğini uzun süre koruyan

Somnur: Aydınlık, nurlu.

Sonat: Bir veya iki çalgı için yazılmış 3-4 bölümlü müzik eseri

Sonay: Yılın son ayı

Sonbahar: Güz. 2. Sonbahar mevsimi.

Soncan: Son çocuk olması temenni edilen. 2. En iyi arkadaş.

Soneda: Nazlı olmaması temenni edilen

Sonel: Son doğan çocuk.

Songül: Son açan gül

Songün: Günlerin sonuncusu

Songüz: Kasım ayının halk arasındaki adı

Sonnur: Son ışık

Sonol: Sonuncu çocuk olması temenni edilen.

Sonsen: Artık çocuk istenilmediği durumlarda konulan bir ad.

Sontaç: Artık çocuk istenilmediği durumlarda konulan bir ad.

Sonten: Artık çocuk istenilmediği durumlarda konulan bir ad.

Sonver: Sonuncu çocuk olması temenni edilen.

Sonyar: En son gözde.

Sonyaz: Sonbahar

Soring: KızıL.

Sosın: Mavi ya da sarı rengi olan çiçek.

Sönmezay: Sürekli olarak ışık saçan Ay

Sözem: Huzur veren kelimeler

Sözen: Güzel ve etkileyici konuşma yeteneğine sahip olan

Su: Canlıların yaşaması için en gerekli olan kokusu, rengi olmayan sıvı

Suadiye: Yararlı, faydalı.

Suat: Mutlu, mutlulukla ilgili

Suay: Su gibi berrak, ay gibi parlak.

Subhiye: Sabah vaktiyle, şafak ile ilgili. – bk. Suphiye

Sudan: Berrak, tertemiz

Sude: Sürmüş, sürülmüş, ezilmiş

Sude Naz: Sürmeli, nazlı olan

Sudem: Sude isminin aitlik eki almış halidir.

Suden: Başıboş, sorumsuz anlamındadır. Peygamber efendimizin Cennetteki en çok sevdiği ağaç olarak bilinmektedir. Fakat Suden kesinlikle Hz. Peygamberimiz’in Cennetteki en sevdiği ağaç değil! Kuran’da her geçen kelimenin isim olarak konulmaması gerektiğinin en iyi örneklerden biri Suden kelimesidir. Evet, Suden Kuran’da geçiyor, ama ‘başıboş, sorumsuz’ gibi kötü bir anlam taşıyor. Bu yüzden Suden önerilmeyen bir isimdir.

Sudenaz: Nazlı ve sürmeli.

Sudenur: Sürmüş sürülmüş nurlu

Sudiye: Yararlı, faydalı, kazançlı.

Sueda: Temiz olan, Allah’ ın rızasına eren mutlu, kutlu insanlardır.

Suğra: Daha, pek, en küçük.

Suhan: “Sühan” isminin bir başka söyleniş biçimi.

Suheyla: Süheyla yıldızı.

Suizan: Kötüye yorma.

Sukeyna: Sessiz, sakin ve ağır başlı onurlu kadın manasındadır. Hz. Hüseyin’in kızının ismidir.

Sukeyne: Sessiz, sakin, ağırbaşlı Hz.Hüseyin in Kızı.

Sulbiye: Birinin soyundan gelme, onun çocuğu olma

Sulhiye: Barışa özgü, barışla ilgili, barış.

Sultan: Hükümdar eşi, güç

Sumeyye: İslam’ın ilk şehidi. Ammar b. Yasir’in annesi ve ilk müslüman olan hanım sahabelerdendir.

Sumru: Yüksek yer, tepe, üst

Sun: Bir şeyi vermek, yollamak, göndermek, takdim etmek.

Suna: Boylu poslu endamlı / Erkek ördek

Sunam: Benim sülünüm, benim yaban ördeğim, benim sunam

Sunar: Takdim eden, saygılı.

Sunay: Ay’ı sun getir anlamındadır. Ay ışığı sun

Sungu: Bir büyüğe sunulan armağan. 2. Bir tanrıya veya tapınağa yapılan bağış.

Sunu: Armağan, birine sunulan şey, geline verilen armağan

Suphiye: Sabah vakti, şafak ile ilgili.

Sura: İsrafil adlı meleğin kıyamette ve yeniden dirilmede üfleyeceği borunun ismidir. / Bir tür ipekli kumaş / Bahadırlık, kahramanlık

Surperi: Peri güzeli

Surya: İlahı ışık / Sansikritçe Surya güneş demektir.

Suzan: Yakan, yakıcı, coşkulu, ateşli

Suzen: İğne. 2. İğne gözü deliği.

Suzende: Yakıcı.

Suzidil: Doğu müziği makamlarından.

Suzidilara: Türk klasik müziğinin III. Selim tarafından düzenlenmiş bir makamı.

Suzinak: Yakan, yakıcı. 2. Dokunaklı. 3. Doğu müziğinde basit bir makam.

Suziş: Yanma, yakma. 2. Etki yapma, dokunma. 3. Yürek yanması, derin ve büyük acı.

Süeda: Edalı, kutlu, uğurlu

Sühandan: Güzel konuşan

Sühendan: Güzel söz söyleyen

Süheyla: Güney yönünde görülen parlak yıldızlar / Yumuşak iyi huylu kadın

Sükun: Durgunluk, dinginlik, hareketsizlik. 2. Huzur, rahat. 3. Dinme, yarışma.

Sükut: Susma, konuşmama, söz söylememe, sessizlik,

Sülün: Uzun kuyruklu, güzel bi kuş türü

Sülünay: Uzun boylu, endamlı güzel.

Sülünbike: Uzun boylu, endamlı kadın.

Sümbül: Zambakgillerden süs bitkisi

Sümbülveş: Sümbüle benzeyen, sümbül gibi güzel.

Sümeray: Sümerlerin ayı

Sümeyra: Çağla meyvesi / Kıvrılmış yaprak

Sümeyra/Sümeyre: Meyve çağlası, kıvrılmış yaprak

Sümeyre: Meyve çağlası. 2. Yaprak kıvrımı.

Sümeyye: İlk Müslüman olan sahabelerden bir kadınının ismidir. İslam’ın ilk şehididir.

Sümre: Esmerlik, kara yağızlık

Sünbüle: Başak

Sündüs: Ham ipek, ipekli

Sündüz: Altın veya gümüş tellerle işlenmiş parıltılı nakışlı bir tür ipek kumaş adıdır.

Sürmeli: Gözleri doğuştan sürmeli kız.

Süsbil: Başak.

Süsen: Çiçekleri iri, güzel görünüşlü ve kokulu süs bitkisi

Süslü: Süsü olan, süslenmiş, bezenmiş.

Süveyda: Kalbin ortasında var kabul edilen siyah nokta. Aşkın doğduğu yerdir.

Süveyde: Kalbin ortasında var olduğuna inanılan siyah benek. Süveyda

Süzül: Bakıl, sevil, beğenilen.2. Süzgün bakışlı.

Süzülay: “Nazlan, süzül, nazlı nazlı salın” anlamında kullanılan bir ad.Kız İsimleri 2022: En Güzel Keşfedilmemiş, Duyulmamış, Anlamı Güzel Kız Bebek İsimleri ve Anlamları
Bebek İsimleri 2022: Keşfedilmemiş, Nadir Bulunan, Duyulmamış Değişik Kız-Erkek Unisex İsimler Sözlüğü ve Anlamları
Keşfedilmemiş İsimler: Duyulmamış, Nadir Bulunan Yeni Erkek Kız Bebek İsimleri (Değişik, Güzel İsimler)
 
Üst Alt