Ş ile Başlayan Kız Bebek İsimleri 2022: Ş Harfi ile Başlayan Kız İsimleri ve Anlamları Nelerdir?

61276cb386b2453b886a942a.jpg

Dünyanın en güzel duygularından birisi de anne ve baba olmak. Ebeveynler anne ve baba olma heyecanının yanında doğacak olan kızları için isim arayışına giriyor. Anne ve baba adayları kızlarına isim verirken modern çağa uygun anlamları güzel olan isimler vermeyi tercih ediyor.

A'dan Z'ye Kız Bebek İsimleri ve Anlamları
Ş Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları


Şadan:
Neşeli, sevinçli

Şadiye: Sevinç, neşe, mutluluk

Şaduman: Sevinçli, neşeli, memnun

Şaeste: Onurlu.

Şafak: Tan vakti

Şafaknur: Şafak aydınlığı

Şafir: Kır, bozkır.

Şafiye: Şefaat eden, birinin bağışlanması için aracılık eden.

Şah’Name: Şahların yaşam öyküsünü anlatan manzum eser.

Şahande: Dindar, mutlu, temiz kalpli

Şahane: Hükümdarlara yakışacak kadar güzel, eksiksiz olan.

Şahbanu: Hükümdar eşi, şah hanımı

Şahdane: Büyük inci, kenevir tohumu

Şaheser: Üstün ve kalıcı nitelikte olan

Şahide: Mezarın baş ve ayak ucuna dikilen, üzeri yazılı ve çiçekli mermer taşı

Şahika: Yüksek, yüce, dağın zirvesi

Şahizar: Zar etmekten gelir. Ağlayan, dert çeken, içli anlamındadır.

Şahmeran: Mitolojide başı insan, gövdesi yılan biçiminde efsanevi canavar

Şahmerdan: Çok ağır bir tür tokmak ya da çekiç. 2. Vurucu ağırlığı mekanik olarak yükselten ve düşüren makina.

Şahname: Şahların yaşam öyküsünü anlatan manzum eser

Şahnaz: Nazlı, çok naz yapan

Şahnigar: Resmedilen.

Şahnisa: Sözü geçen, otoriter ve saygın kadın.

Şahnur: Aydınlık kimse

Şahrah: Büyük yol, ana yol, ana artel.

Şahsar: Dallı budaklı ağaçlar. 2. Ağaçlık yer, koruluk.

Şahsen: Kendisi. 2. Yüzünde görülen. 3. Cisim, şekil, görünüş bakımından.

Şahsene: Kızların en güzeli

Şahsenem: Güzel kadınların en güzeli, şaheser

Şahser: Gücünü gösteren.

Şahseren: Gücünü gözler önüne seren, güçlü.

Şahver: Büyük inci

Şaibe: Leke, kusur. 2. Kötü eser ve iz.

Şaika: İstekli, hevesli, arzulu

Şaikane: İsteklice, şevkli olarak.

Şairan: Şairler, ozanlar.

Şaire: Şiir yazan kadın.

Şaiyan: Değer, kıymet.

Şakayık: Düğün çiçeğigillerden, çiçekleri türlü renkte, çok yıllık güzel bir süs bitkisi.

Şakire: Şükreden, durumundan memnun olan kimse

Şakrak: Güzel ötüşlü bir tür kuş.

Şamiha: Yüksek. 2. Afili, kibirli.

Şamile: Kaplayan, içine alan, çevreleyen. 2. Genel olan, herkese ait olan. (Ar.)

Şan: Ün, nam, şöhret

Şanal: Adın duyulsun, şöhretli ol

Şara: İki şeyi birbirinden ayıran uzaklık, aralık, boşluk

Şarika: Doğan parlayan.

Şarkan: Doğu yönünden.

Şathiye: Genellikle şeriata aykırı düşen, öteki dünya ile ilgili şeyleri alaylı bir dille işleyen manzumeler.

Şayan: Yakışır, yaraşır

Şayeste: Değerli, layık.

Şayia: Yayılmış haber. 2. Yaygın söylenti.

Şayian: Yayılmış olarak, herkesçe duyularak.

Şaylan: Nazlı, neşeli.

Şaziment: Benzeri olmayan, farklı.

Şaziye: bk. Şadiye: Mutlulukla ilgili olan

Şebnem: Çiğ, gece nemi, jale

Şebnur: Gecenin ışığı, Ay ışığı

Şefaat: Birinin bağışlanması için aracı olma, bağışlanmasını dileme. 2. Arka çıkma.

Şefika: Şefkatli, acıması, esirgemesi bol olan

Şefkat: Acıyarak ve koruyarak sevme sevecenlik, sevgi duygusu.

Şehamet: Zeki ile aldı birleştiren.

Şehbal: Kuşkanadının en uzun tüyü

Şeher: “Seher” isminin bir söyleniş biçimi.

Şehime: Akıllı, kurnaz

Şehla: Tatlı şaşı, yarım şaşı

Şehnaz: Doğu müziğinde bir makam / Çoknazlı

Şehper: Kuş kanadının en uzun tüyü.

Şehrazat: 1001 gece masallarında bir masal kahramanı kadındır. Kendi kendine yaşayan özgür manasındadır.

Şehri: Terbiyeli, şehirli, nazik anlamlarındadır. Bir başka anlamı ise aya ait, aylıktır.

Şehriban: Kentin en büyüğü, vali.

Şehrinaz: Kentin nazlısı

Şehriye: Çorba yapmakta kullanılan, türlü biçimlerde kesilerek kurutulmuş buğday unu hamuru.

Şeker: Sevimli, cana yakın

Şekerpare: Çok tatlı bir kayısı çeşidi. 2. Bir çeşit hamur tatlısı. 3. Çok sevimli, cana yakın kız.

Şekibe: Sabır, dayanma, tahammül.

Şekliye: Şekilcilik. biçimsellik.

Şeküre: Şükreden.

Şelale: Büyük çağlayan, çavlan, akarsuyun yüksekten yere düştüğü bölümü

Şemime: Güzel kokulu şey, güzel kokan.

Şemin: Ahududu.

Şeminur: Mum ışığı, mum aydınlığı.

Şemsinisa: Kadınların aydınlığı

Şemspare: Güneş parçası, çok parlak

Şenahi: Zenginlik, refah.

Şenay: Mutlu geçen ay

Şenbahar: Bahar kadar güzel ve onun neşesini taşıyan.

Şenbul: Neşeli mutlu ol.

Şengil: Şen kimse, neşeli kimse, içtenlikli

Şengül: Neşeli ve gül gibi kimse

Şengün: Neşeli gün ve güneş gibi kimse

Şeniz: Sevinçli, mutlu iz

Şennaz: Hem nazlı hem de neşeli.

Şennur: Işık saçan, neşe saçan

Şensu: Mutlu ve su gibi berrak

Şenyurt: Neşeli, mutlu yurt

Şerare: Kıvılcım, ateş parçası.

Şerbet: Tatlı ve şirin, meyve suyu ile şekerli su karıştırılarak yapılan içecek

Şerefnaz: Büyük, ulu ve nazlı, edalı.

Şerefnur: Saygıdeğer ve nurlu insan.

Şeren: Güzel sözler sarf eden

Şerife: Şerefli, kutsal, temiz kişi

Şerin: Şirin, sempatik.

Şermegin: Utangaç, utanan, mahcup.

Şermin: Utangaç, mahcup

Şervin: Hayrı seven

Şetaret: Sevinç, neşe.

Şevkiye: Şevk ile ilgili. 2. Neşeye, sevince dair.

Şevval: Hicri takvime göre Ramazan ayından sonra gelen aya verilen addır. Şevval ayının ilk üç günü Ramazan Bayramıdır.

Şewane: Mısra, şiir, nazım.

Şeyda: Sevda nedeni ile aklını yitirmiş; çılgın, deli divane

Şeydacan: Arkadaş canlısı, dostlarına düşkün olan.

Şeydagül: Gül delisi, gül hayranı.

Şeydanaz: Naz yapmaya meraklı, çok nazlı.

Şeydanur: Herkesin derdine derman bulmaya çabalayan, yardımsever.

Şeyma: 1. Çok kıymetli, değerli 2. Vücudunda ben olan

Şeyma Nur: Şeyma ve Nur kelimelerinin birleşiminden oluşmuş bir isimdir

Şeza: Koku, aroma

Şezre: Süs için takılan veya asılan inci ve altın.

Şık: Güzel, zarif, modaya uygun. 2. Modaya uygun giyinmiş olan. 3. Bir konuda seçilebilecek yolların alınabilecek kararların her biri, seçenek.

Şıra: Üzümden yapılan mayhoş bir içecek, sarımsı renkte.

Şıray: Çok aydınlık, çok ışıklı

Şıvan: Çoban, sığırtmaç.

Şifa: İyileşme, kurtulma

Şiir: Bir yazın türü

Şila: Doğuda böğürtlene verilen isim olarak geçen bir sözcüktür. Anlamı tam olarak bilinmiyor. Çizgi film kahramanlarının ismi olarak sık sık karşımıza çıkıyor.

Şilan: Kuşburnu, yaban gülü, dağ gülü

Şimal: Kuzey yönü

Şira: Sirius yıldızının Kuran-ı Kerim’ de geçen adıdır. Şi’ra-yı Yemen de denir o yıldıza.

Şirame: Buğdaygillerden bir bitki.

Şiraze: Düzen, nizam

Şirem: tatlım, bena ait şire

Şiren: Mitolojide, belden aşağısı kuş ya da balık, belden yukarısı kadın biçiminde tasvir edilen, deniz cini. 2. Tiz ve yüksek bir ses çıkaran uyan düdüğü; alarm, canavar düdüğü.

Şiret: Öğüt, nasihat.

Şirin: Cana yakın, sevimli

Şirine: Tatlılık.

Şişan: Güzel kokulu çiçek.

Şive: Naz, eda

Şivecan: Nazlı arkadaş, dost.

Şivekar: Edalı, işveli, nazlı.

Şivenaz: Çok nazlı

Şivenüma: Nazlanan, naz gösteren. 2. Türk müziğinin makamlarından biri.

Şiveyar: Nazlı sevgili.

Şivin: Eser, yapıt.

Şiyar: Farkında olan, uyanık.

Şoreş: Devrim, ihtilal.

Şöhret: Herkesçe tanınma durumu

Şölen: Bir olayı kutlamak amacıyla bir araya gelinerek yenilen yemek, ziyafet

Şuara: Kuran-ı Kerim’ de bir sure ismi; “şairler” manasında

Şule: Alev, ateş alevi

Şura: Konsey, danışma meclisi, kurul

Şuride: Karışık. 2. Tutkun, aşık, sevdalı.

Şüheda: Şehitler

Şükran: İyilik bilme, minnettarlık

Şükrane: İyilik bilmenin belirtisi.

Şükriye: Görülen iyiliğe karşı şükretmek, hoşnut olmak

Şükriye/Şükrüye: İyilik bilme, minnettarlıkla ilgili.

Şükrüye: Minnettarlık

Şükufe: Açmamış çiçek, tomurcuk.

Şüküfe: Filiz, çiçekKız İsimleri 2022: En Güzel Keşfedilmemiş, Duyulmamış, Anlamı Güzel Kız Bebek İsimleri ve Anlamları
Bebek İsimleri 2022: Keşfedilmemiş, Nadir Bulunan, Duyulmamış Değişik Kız-Erkek Unisex İsimler Sözlüğü ve Anlamları
Keşfedilmemiş İsimler: Duyulmamış, Nadir Bulunan Yeni Erkek Kız Bebek İsimleri (Değişik, Güzel İsimler)
 
Üst Alt