T ile Başlayan Kız Bebek İsimleri 2022: T Harfi ile Başlayan Kız İsimleri ve Anlamları Nelerdir?

6127741986b2453b886a94dd.jpg

Bebek bekleyen ebeveynlerin en güzel dönemlerinden birisi de isim seçme. Kızlarına hayat boyu taşıyacakları isim seçerken aileler anlamlarına ve kulağa hoş gelmesine dikkat ediyor. Anne ve baba adayları kızlarına isim verirken modern çağa uygun anlamları güzel olan isimler vermeyi tercih ediyor.

A'dan Z'ye Kız Bebek İsimleri ve Anlamları
T Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları


Tabende:
Parlayan, ışık veren.

Tacızer: Altın taç.

Taciser: Baştacı, en çok sevilen.

Tacizer: Altın taç.

Taç: Soyluluk, iktidar, güç veya hükümdarlık sembolü olarak başa giyilen, değerli taşlarla süslü başlık.

Taçeser: Değerli, nitelikli yapıt.

Taçlan: Taç takılması, baş tacı edilmesi manasındadır.

Taçlı: Tacı olan.

Taçlıyıldız: Taç takınmış olan, saygı duyulan ünlü, tanınmış kimse.

Taçmin: Kraliçe

Taçnur: Mutluluk

Tadım: Tat aldığım, güzelim .

Taflan: Yabanmersini, kışın yapraklarını dökmeyen meyveli ağaç.

Tagan: Güvercin.

Tagangül: Güvercin gibi uçarcasına hareketli olan güzel.

Tahire: Gündoğusundan esen rüzgar

Tahsine: Beğenip alkışlama. 2. Güzelleştirme, süsleme, bezeme

Tahsire: Hasret bırakılma, özletme.

Taibe: Tövbe eden, pişmanlık duyan

Takiye: Günahtan, haramdan kaçınan, dinine bağlı kimse.

Talay: 1. Dal gibi ince ve ay kadar güzel. 2. Büyük göl, deniz.

Talha: Güzellik

Talia: Güzel, şirin

Talibe: isteyen, istekli, talepte bulunan.

Taliha: Rastlantıları düzenlediğine ve insanlara iyi veya kötü durumlar hazırladığına inanılan doğa üstü güç, şans, felek

Taliye: 1. Sonradan gelen, bir şeyin arkası sıra giden. 2. Kur’an okuyan.

Talu: Seçkin, üstün.

Talya: 1. Doğanın uyanışı, baharın müjdesi 2. Mitolojide doğanın ve hayvanların koruyucusu olan tanrıça

Tamam: Arka arkaya doğan kız çocuğundan sonra erkek çocuk olması dileğiyle

Tamara: Van gölü efsanesinde adı geçen kız.

Tamay: Dolunay, en parlak ay, çok güzel

Tamgül: Gül gibi güzel olan.

Tan: Şafak vakti

Tanay: Secde eden

Tandan: Şafakta doğan

Tanegül: Gül tanesi

Tanelgin: Tan vakti yurdundan uzak düşmüş kimse

Tanem: Tek olan, Benim Tanem, birtanem

Tangöze: Sabah aydınlığı ve kaynak

Tangül: Şafakta açan gül

Tangülü: Tangül

Tangüner: Sabah aydınlığı alacakaranlık

Tangüz: Güz mevsiminde tan vakti.

Tanhatun: Şafak vakti gibi parlak, güçlü kadın.

Tannur: Tan vakti ışığı.

Tansel: Aydınlığa ait, sabahla ilgili

Tanseli: Şafak vakti gelen sel

Tanses: Sesi güzel olan kimse.

Tansu: Şafakta parlayan su

Tansuğ/Tansu: Şafağın aydınlattığı su gibi parlak ve temiz olan.

Tanyel: Şafak rüzgârı

Tanyeli: Şafak vakti esen rüzgâr

Tanyeri: Şafağın başladığı yer

Tanyıldız: Güneş doğmadan önceki alaca karanlıkta ışıyan yıldız, sabah yıldızı

Tanzer: Sarı altın rengindeki tan.

Tara: Sahur zamanı doğan kız çocuğuna verilen ad

Tarçın: Kabuğu bahar olarak kullanılan bir bitki.

Tarımbike: Tarımla uğraşan kadın.

Tasvir: Tasarlama, bir şeyi sözle veya yazıyla anlatma, göz önünde canlandırma.

Tatlı: Şeker tadında olan. 2. İnsanı çeken, göze kulağa hoş gelen.

Tavge: Şelale, çağlayan.

Tavık: Güneşli havada yağan yağmur.

Tavus: Sülüngillerden, erkeğinin tüyleri uzun, kuyruğu parlak, güzel renkli,

Taya: Dadı.

Tayfur: Küçük bir kuş türü.

Tayyibe: İyi davranış, hoşa giden söz

Taze: Dinç, yıpranmamış, yorulmamış. 2. Yeni, son, zamanı geçmemiş. 3. Genç kadın.

Tazegül: Yeni kopartılmış gül.

Teberrük: Kutsal ve uğurlu sayma.

Tebessüm: Gülümseme.

Tekane: Biricik, tek.

Tekgül: Eşsiz güzellikte olan.

Tekmile: Ek, eklenmiş.

Teknur: Eşsiz bir ışık saçan.

Teksin: Bir tanesin, eşin benzerin yok

Telmize: Öğrenci, talebe.

Telvin: Renk verme, renklendirme, boyama.

Temayül: Bir yanı tutma, o tarafa eğilim gösterme.

Temen: Değer, kıymet. 2. Kıymet bilme.

Temenni: Dileme, dilek.

Temime: Nazarlık, nazar boncuğu.

Temre: Bir tek hurma.

Temsil: Benzetme. 2. Bir şeyin tıpkısını yapma. 3. örnek söz. 4. Tiyatro oyunu. 5. Biri yada bir topluluk adına davranış,

Tenay: Uygun, yakışan, dine uygun hareket eden

Tendü: Öz, asıl

Tenigül: Güzel tenli olan.

Tennaz: Nazlı, teni güzel olan.

Tennur: Güzel tenli, parlak tenli; güzel

Tennure: Mevlevi dervişlerinin sema ayını sırasında giydikleri kendine özgü geniş etekleri olan giysi.

Tenperver: Yeyip içmeyi, keyfini rahatını düşünen.

Tenzile: İndirilen, azar azar indirme (Kur’an’ın)

Terbiye: Eğitim, Görgü

Teren: Nesteren gülü.

Terken: 1. Kraliçe. 2. Güzel kız. 3. Bir tür ok.

Terlan: Dişi şahin.

Teslime: Allaha teslim olan.

Tesnim: Cennet Suyu, Cennet Irmaklarından Biri, Hoş İçimli Su

Teşekkür: Yapılan bir iyiliğe karşı duyulan kıvanç ve gönül borcunu anlatma.

Teşrife: Onurlandırma, şereflendirme. 2. Gelmesiyle bir yeri onurlandırma.

Teşrinisani: Kasım ayı, yılın 11. ayı.

Tevfika: Uydurma, uygun duruma getirme. 2. Uzlaştırma, barıştırma. 3. Tanrı’nın yardımına kavuşma.

Tevger: Töre, adet, gelenek.

Tevhide: Bir araya getirmek

Tevrat: Hz. Musa’ya bildirilen Tanrı buyruklarını kapsayan, İbranilerin din kitabı.

Tezay: Çabuk giden ay

Tezer: Çabuk ve erken.

Tezgül: Güzelliğiyle çabuk serpilen.

Tezkan: Sıcakkanlı, hemen davranan

Teznur: İçi içine sığmayan.

Tezsal: Aceleciliğiyle tanınan.

Tıflıgül: Gül tomurcuğu.

Tılsım: Doğaüstü güç

Ticen: Taçlar

Tijen: Taç, taçlar

Tilbe: Derviş; gezgin ozan

Tiraje: Gök kuşağı. 2. Koni biçiminde tepe.

Togay: Dere kıyılarındaki sık çalılık, tokay, dolunay

Toköz: Gözü gönlü tok

Tolunbike: Ayın on dördü gibi parlak ve güzel olan kadın.

Tomris: İskit kraliçesi, kahraman kadın

Tomur: Bitkinin çiçek ya da yaprak verecek duruma gelmiş filizi, tomurcuk

Tomurcuk: Çiçek verecek olan gonca

Topay: Dolunay, ayın ondördü.

Topaz: Kahverengi, veya soluk sarı renkte değerli süs taşı

Toprak: 1. Yer kabuğunun canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü. 2. Ülke, memleket. 3. İşlenmiş arazi.

Tuana: Cennet bahçesine düşen yağmur damlası

Tuba: Cennette olduğu söylenen ağaç

Tuba / Tuğba: Cennette var olduğuna inanılan ağaç

Tuğba: Cennette var olduğuna inanılan ağaç

Tuğçe: Küçük tuğ; cennetteki Tuğba ağacının dallarına verilen ad

Tuğsem: Baş tacı

Tuhfe: Armağan, hediye. 2.Yeni çıkma, hoşa giden güzel şey.

Tula: Çok uzun, uzun boylu.

Tulca: 1. Tül kadar ince. 2. Hayalden de güzel.

Tulen: Boyca, boyunca uzun.

Tulu: Doğuş, doğma (Güneş için) anlamında.

Tuluğ: Doğma, doğuş ile ilgili.

Tulü: Doğuş, dogma

Tunay: Ay ışığı, mehtap, aydınlık

Turçin: Sevinç kaynağı olan kız.

Turfa: Az bulunur, nadir, değerli.

Turhatun: Kız çocuk doğumuna son vermek için konulan bir ad.

Turna: Turnagillerden, Avrupa ve Kuzey Afrika'da toplu olarak yaşayan, göçebe, iri bir kuş

Tusem: Cennette esen ılık rüzgâr

Tutam: Bir desteden daha / parmak uçlarıyla alınabilen / Tutmaktan tutam

Tuti: 1. Papağan. 2. Konuşmayı seven, konuşkan.

Tutku: Bir şeye karşı duyulan aşırı istek eğilim

Tutkun: Gönül vermiş, bağlanmış, çok sevmiş, tutulmuş

Tutkunay: Çok seven ve Ay gibi güzel olan

Tutya: Sürme

Tülay: Şeffaf ve parlayan, güzel

Tülcan: İnce yürekli, nazenin.

Tülen: İlk defa çocuk sahibi olan kadın.

Tülin: Ayna; ayın çevresindeki ışık

Tülinay: Ayın “Tülin” hali.

Tülün: 1. Kimi kez ayın çevresinde oluşan dairesel hale. 2. Ayna.

Tümay: Dolunay

Tün: Gece.

Tünay: Gece ve ay

Tünaydın: Akşam üzerleri söylenen bir selamla sözü.

Türkan: Kraliçe; güzel kız

Türkine: Türk gibi güzel.

Türkiye: Türkiye Cumhuriyeti’nin yer aldığı ülke.

Türknur: Aydın olan Türk.

Türkü: Bir halk müziği türü

Tütün: İçinde nikotin olan, sigara yapılan bir bitki.

Tüzel: Tüzeye uygun, tüze ile ilgili

Tüzenur: Adaletiyle ışık saçan

Tüzün: Soylu, asil olan, yumuşak basilKız İsimleri 2022: En Güzel Keşfedilmemiş, Duyulmamış, Anlamı Güzel Kız Bebek İsimleri ve Anlamları
Bebek İsimleri 2022: Keşfedilmemiş, Nadir Bulunan, Duyulmamış Değişik Kız-Erkek Unisex İsimler Sözlüğü ve Anlamları
Keşfedilmemiş İsimler: Duyulmamış, Nadir Bulunan Yeni Erkek Kız Bebek İsimleri (Değişik, Güzel İsimler)
 
Üst Alt