U ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri 2022: U Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?

612cd25886b24418dc92e849.jpg

Bebek bekleyen çiftlerin en çok üzerinde durdukları konulardan bir tanesi de isimler. Erkek bebeklerine isim verirken kulağa hoş gelmesine dikkat eden çiftler anlamları konusunda da araştırma içerisine giriyorlar. Erkek bebekleri için keşfedilmemiş, birbirinden güzel isimler bulunuyor.

A'dan Z'ye Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları
U Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları


Ubeydullah:
Allah’ın kulu, kölesi

Ubeyt: Köle, kölecik, kulcuk.

Uca: Ulu, yüce, yüksek, erişilmez

Ucaer: Yüce, yiğit, erişilmez yiğit

Ucatekin: Erişilmez ve tek olan, yüce ve tek; yüce şehzade

Uç: Son, nihayet. 2. Kıyı, kenar. 3. Sınır, hudut. 4. Neden, sebep.

Uça: Sırt, arka. 2. Yüksek, yüce. – bk. Uca

Uçan: Kanatlarını açarak yükselen, havada yol alan

Uçanay: Gökte uçan Ay gibi olan kimse

Uçanok: Uçarak giden ok

Uçantekin: Kanatlı şehzade

Uçantürk: Havada yükselen Türk

Uçar: 1.Uçucu, uçan. 2. Özgür.

Uçarer: Kanatlarını açarak havada yol alan yiğit, uçar gibi giden yiğit

Uçarı: Ele avuca sığmayan.

Uçarlı: Gerçekçi olmayan, hayaller peşinde koşan kimse.

Uçay: Son ay.

Uçbay: Sınır beyi.

Uçbey: Sınır beyi.

Uçbeyi: Uçların sivil ve askerî yönetiminden sorumlu olan görevli.

Uçhan: Uç ilde hüküm süren han

Uçkan: İçinde uçmak özlemi yanan.

Uçkara: Bir kuş.

Uçkun: Uçmaya düşkün, uçmayı çok seven; anasınca uçmaya alıştırılan yavru kuş

Uçma: Uçmak işi.

Uçmak: Aşırılmak. 2. Çok sevinmek. 3. Yok olmak, ortadan kaybolmak. 4. Uçar gibi dalgalanmak.

Uçman: Uçucu, yerinde duramayan

Uçuk: Uçmuş, soluk renkli. 2. Hafif belirsiz.

Uçur: Doğumuyla herkesi sevince boğan.

Uflaz: Oflaz

Ufuk: Yerle göğün birleştiği nokta

Ufukay: Ufuktaki ay

Ufukdeniz: Denizin gökle birleştiği görüntü.

Ufuktan: Ufuk çizgisini saran sabah aydınlığı.

Ugan: Yüce, güçlü, kuvvetli

Uguz: bk. Oğuz

Uğraş: Kötülük ve güçlükle mücadele.

Uğur: İyilik, şans getiren

Uğurad: Uğurlu adı olan

Uğural: Uğur sahibi ol

Uğuralp: Uğurlu yiğit

Uğurata: Uğurlu baba, uğur getiren ata

Uğuray: Uğurlu, kutlu ay

Uğurbay: Uğurlu ve saygın kişi.

Uğurbey: Uğurlu ve saygın kişi.

Uğurcan: Uğur getiren, uğurlu kimse

Uğurel: Uğurlu el, uğurlu kimse

Uğurhan: Uğurlu hükümdar.

Uğurkan: Uğurlu bir soydan gelen.

Uğurlu: İyilik getirdiğine inanılan, kutlu, kademli.

Uğurluad: Adı gibi kendisi de uğurlu olan

Uğurlubay: Uğurlu- kimse.

Uğurlubey: Uğurlu bey.

Uğurlucan: Uğurlu ve candan kimse.

Uğurluel: Eli uğurlu kimse.

Uğurluhan: Halkına uğur getiren hükümdar.

Uğurlukan: Uğurlu bir soydan gelen.

Uğurlusan: Uğurluluğuyla tanınmış olan .

Uğurlutay: Uğurlu genç.

Uğurlutürk: Uğurlu Türk.

Uğurol: Kut getir, uğurlu ol

Uğursal: Uğurlu.

Uğursan: Uğuruyla tanınmış.

Uğursay: Uğurlu ve saygın kişi.

Uğursel: Coşkulu ve uğurlu.

Uğursev: Uğurlu, sevilen.

Uğurseven: Uğruna inanan.

Uğursoy: Uğurlu soydan gelen.

Uğurtan: Uğur getiren şafak vakti

Uğurtay: Uğur getiren, uğurlu genç

Uğurtürk: Uğurlu Türk.

Uğut: Baygın, kuru, solgun; bol buğday

Uğuz: Kutsal, mübarek.

Uhuvvet: Kardeşlik, arkadaşlık, dostluk.

Ukuş: Anlayış, zekâ. 2. Benzeyiş. 3. Soy sop, kabile, soy.

Ulaç: Bağlayan, bağlayıcı, sınır

Ulaçhan: Hükümdarlığın sınırı.

Ulaçkan: İnsanları birbirine kaynaştıran bir soydan gelen kimse.

Ulak: Haber götüren, postacı.

Ulakbey: Haberci.

Ulam: Sürekli, kesintisiz

Ulaş: Amacına, hedefin erişme

Ulcan: Oğul can.

Ulcay: “Olcay” isminin bir başka söyleniş biçimi.

Ulu: Yüce, büyük

Uluad: İsmi gibi kendiside yüce olan.

Ulualp: Yüce yiğit, ulu yiğit

Uluant: Kutsal ant, büyük yemin

Uluata: Geçmişi yüce olan.

Ulubaş: Başı göğe ermiş kişi.

Ulubay: Yüce ve zengin kimse

Ulubek: Saygınlığı olan yiğit.

Uluberk: Sağlam, kuvvetli ve yüce kişi

Ulubey: Saygın, değerli

Uluca: Yüce kişi.

Ulucan: İçtenliğiyle yüce kişi.

Uluç: Büyük Türk denizcisi

Uluçhan: Altınordu Devleti hanlarından biri

Uluçkan: Saygın bir geçmişi olan.

Uludağ: Azametine ve yüceliğine saygı duyulan.

Uludoğan: Yüceliği doğuştan gelen.

Uludoğmuş: Yüceliği doğuştan gelen.

Uluer: Yüce yiğit, seçkin yiğit

Uluergin: Olgunluğu yüceliğinden gelen.

Uluerkan: Yüce, kuvvetli bir soydan gelen.

Uluğ: Büyük, yüksek, gururlu

Uluğbey: Ulubey

Uluğtekin: Yüce şehzade

Uluhan: Yüce kağan

Ulukaan: Yüce savaşçı.

Ulukan: Yüce bir soydan gelen.

Ulukut: Büyük ve kutsal kimse

Ulum: Büyük, gösterişli

Uluman: Değerli, yüce ve saygın kişi.

Ulun: Ulu.

Ulunay: Yüce ay, büyük ay

Uluöz: Yüce kimse, seçkin kimse

Ulus: Millet

Ulusal: Ulusla ilgili, ulusun malı, ulusa değgin

Ulusan: Yüceliğiyle tanınan kişi.

Ulusay: Yüce ve saygın kişi.

Ulusev: Yüce olanı sev.

Uluseven: Yüce olanı seven.

Ulusoy: Yüce bir soydan gelen kimse, yüce soylu ya da soy

Ulusu: Kudreti bilinen su.

Uluşahin: Seçkin, erişilmez yücelikte ve şahin gibi kişi

Uluşan: Yüce, seçkin ad; yüce ün

Ulutan: Yüce tan

Ulutaş: Değerli taş.

Ulutay: Gençliğine rağmen yüceliği, ululuğu özünde barındıran.

Ulutekin: Yüce ve tek; yüce şehzade

Ulutürk: Seçkin Türk, yüce Türk

Ulvi: Yüce, yüksek

Uma: Armağan, hediye. 2. Konuk, misafir.

Umaç: Amaç, umut

Uman: Olması istenilen bir şeyin olmasını dileyen, bekleyen

Umar: Çare, deva, çıkar yol.

Umay: Devlet Kuşu

Umde: İlke, prensip.

Umdu: Çıkar yol.

Umman: Engin deniz, okyanus

Umur: Görgü, tecrübe

Umurad: Adı gibi kendi de deneyimli olan.

Umural: Görgü, bilgi ve deneyim kazan.

Umuralp: Görgülü, bilgili yiğit

Umurbay: Deneyimli ve saygın kişi.

Umurbey: Deneyimli, saygın kişi.

Umurtaş: Deneyimleri sayesinde taş gibi sağlam olan.

Umut: Beklenti, ümit etme

Umutlu: Umudu olan kimse

Unan: Bağlılık.

Unat: Akıllı, ergin.

Ungan: Doğru yolda olan

Unsur: Öğe.

Urağan: Beraberinde yağmur getirmeyen güçlü fırtına.

Ural: Asya'da bir sıra dağ

Uralp: Yiğit.

Uraltan: Kızıllık.

Uraltay: Gençlik.

Uram: Büyük cadde, mahalle

Uran: Maharetli kişi. 2. Teknik.

Urandu: Seçkin, seçilmiş, tekniğiyle beğenilmiş.

Urangu: Yetenekli savaşçı.

Uras: Saadet, mutluluk

Uras-Uraz: Talih, şans

Uraytay: Yükseklik.

Uraz: Şans, talih.

Uraza: Hediye, armağan. 2. Misafir yemeği.

Urazlı: Talihli, şanslı.

Urgun: Vurulan, aşık olan.

Urhan: Yüksek rütbeli hükümdar.

Urkan: Şehirli bir soydan gelen kimse

Urluk: Tohum, aile.

Uruç: Yukarı çıkma, yükselme.

Uruk: Soy, sülale.

Urun: “Orun” isminin bir başka söyleniş biçimi.

Urungu: Cengaver.

Uruz: Amaç, gaye.

Us: Akıl.

Usal: Akıllı ol.

Usalan: Akıllı.

Usalp: Akıllı yiğit.

Usame: Bir arslan cinsinin adı, sahabe ismi

Usbay: Akıllı, saygın kişi.

Usberk: Gücünü zekasıyla birleştiren.

Usbey: Akıllı ve saygın.

Usçu: Akılcılık yanlısı olan kişi.

User: Akıllı kişi.

Ushan: Akıllı hükümdar.

Uskan: Akıllı soydan gelen.

Usluer: Akıllı yiğit

Usman: Uslu, akıllı kişi

Ussal: Akla uygun olan, akla yatan

Usta: Becerikli olan.

Utkan: Zafer kazanmış, muzaffer. 2. Şerefli, onurlu soydan gelen.

Utku: Zafer, başarı, mutlu son

Utman: Şerefli.

Uyanış: Uykunun bitmesi, yeni bir hayat

Uyar: Uysal

Uyaralp: İsteğe göre davranan yiğit, uysal yiğit

Uyarer: Başarılarının ardında olan.

Uygan: Uyumlu.

Uygar: Çağdaş, ileri

Uygaralp: Uygar yiğit.

Uygu: Uyum

Uygun: Yakışır, yaraşır. 2. Elverişli. 3. Orantılı.

Uyguner: Yakışır, yaraşır, yiğit; yararlı, işe yarar kimse

Uygur: 1.Tarihi mirası çok zengin bir Türk ulusu. 2. Uygar, medeni.

Uyguralp: Uygur yiğidi

Uytun: Kutlu, kutsal

Uz: Usta, işe yatkın, becerikli

Uzalp: Becerikli yiğit

Uzay: Bütün canlı ve cansız varlıkların içinde bulunduğu sonsuz boşluk, evren.

Uzbay: Becerikli ve zengin

Uzbey: Güzel ve saygın kişi.

Uzcan: Becerikli kimse

Uzel: Usta el, becerikli el, işe yatkın el

Uzer: Becerikli yiğit

Uzgör: Geleceği görme, uzağı görme

Uzgören: Uzağı gören, geleceği gören

Uzhan: Becerikli kağan, Oğuzhan

Uzkan: İyi ve güzel bir soydan gelen.

Uzma: En büyük.

Uzman: Belli bir işte veya konuda beceri, görüş ve bilgisi olan kimse

Uzmen: Usta kişi, becerikli kişi

Uzra: Hedef, amaç

Uzsan: Becerileriyle tanınan

Uzsoy: Yetenekli ve bilgili bir soydan gelen.

Uztan: Bilgiyi ve güzelliği kendinde barındıran.

Uztay: Bilgili, akıllı genç.

Uztekin: Becerikli ve tek; becerikli şehzade

Uztürk: Becerikli Türk


Bebek İsimleri 2022: Keşfedilmemiş, Nadir Bulunan, Duyulmamış Değişik Kız-Erkek Unisex İsimler Sözlüğü ve Anlamları
Keşfedilmemiş İsimler: Duyulmamış, Nadir Bulunan Yeni Erkek Kız Bebek İsimleri (Değişik, Güzel İsimler)
Erkek İsimleri 2022: Duyulmamış, Keşfedilmemiş, Asil, Karizmatik, Bilinmeyen Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları
 
Üst Alt